راهنمای طراحی قالب شاپلاگ (فروشگاه) و کدهای شاپلاگر

کاربران شاپلاگر این توانایی را دارند که علاوه بر امکان انتخاب قالب شاپلاگ (فروشگاه) خود  از فهرست قالبهای آماده در شاپلاگر ، بر اساس سلیقه و نیاز خود شکل و قالب شاپلاگ (فروشگاه) خود را تغییر دهند و یا قالب جدیدی برای شاپلاگ (فروشگاه) خود طراحی کنند.
معمولا قالبهای شاپلاگ (فروشگاه) مجموعه ای  از کدهای HTML و بلاکها و کدهای مخصوصی هست که جایگاه عناصر مختلف شاپلاگ (فروشگاه) مانند ایمیل، نام نویسنده یا نام شاپلاگ (فروشگاه) را مشخص میکنند.هنگام مشاهده شاپلاگ (فروشگاه)،بازدیدکنندگان به جای کدهای شاپلاگ (فروشگاه) مقدار واقعی آنها (مثلا نام  مدیر) را خواهند دید.
تگها و کدهایی که شاپلاگر آنها را پشتیبانی میکند به شرح زیر میباشد.

کدهای عمومی
این تگها را میتوانید در هر جایی از کد HTML قالب قرار دهید. توجه داشته باشید که شاپلاگر نسبت به کوچکی و بزرگی حروف انگلیسی حساس است و بنابراین هنگام استفاده از آنها در نحوه تایپ آنها دقت کنید.
 

توضیح کد
کد معرفی کننده نام کاربری شاپلاگ (فروشگاه). بطور مثال اگر آدرس شاپلاگ (فروشگاه) demo.shoploger.com باشد ، نام کاربری آن demo میباشد. <-ShopId->
آدرس اینترنتی شاپلاگ (فروشگاه) .مانند http://demo.shoploger.com <-ShopUrl->
نام مدیر  شاپلاگ (فروشگاه) . مانند علی <-ShopAdmin->
آدرس ایمیل مدیر شاپلاگ (فروشگاه) . توجه کنید که این با آدرس ایمیل خصوصی مدیر شاپلاگ (فروشگاه) متفاوت هست. مانند demo@yahoo.com <-ShopEmail->
تلفن ثابت مدیر فروشگاه <-ShopTel->
موبایل مدیر فروشگاه <-ShopMobile->
شناسه یاهو مدیر فروشگاه <-ShopYahooID->
توضیحات شاپلاگ (فروشگاه) که معمولا معرفی کننده نوع محصولات شاپلاگ (فروشگاه) است. <-ShopDescription->
عنوان شاپلاگ (فروشگاه) . مانند فروشگاه فیلم و سریال <-ShopTitle->
کدهای HTML و اسکریپتهای خاص کاربر مانند اسکریپت ابزارهای آمار بازدیدکننده که در بخش تنظیمات شاپلاگ (فروشگاه) وارد شده است <-ShopCustomHtml->
عنوان ویترین فروشگاه مثلا هنگام کلیک روی هر گروه سریال در محصولات به محصولات گروه 'سریال' تغییر می باید و هنگام جستجو این عنوان به "محصولاتی که دارای عبارت ... می باشند" تغییر می یابد <-BoxTitle->
آدرس اینترنتی سبد خرید فروشگاه مثلا http://admin.shoploger.com/basket.aspx <-ShopBasketUrl->
آدرس اینترنتی لیست کلیه محصولات فروشگاه مثلا http://admin.shoploger.com/list.aspx <-ShopPorductListUrl->
در هنگام نمایش تمامی محصولات یا نتایج حاصل از جستجو این بلاک کلمات کلیدی که در قسمت تنظیمات فروشگاه وارد کرده اید را نمایش می دهد که معمولا در قسمت head صفحه در تگ مربوط به کلمات کلیدی استفاده می شود <-ShopKeywords->
آدرس اینترنتی لوگو (تصویر) فروشگاه <-ShopPhoto->


بلاک <Product>
این بلاک به منظور نمایش محصولات در ویترین فروشگاه بکار برده می شود و همچنین در هنگام نمایش جستجو از این بلاک استفاده می شود.
این بلاک توسط کد <Product> شروع و توسط کد </Product> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Product کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-ProductUrl->
نام محصول <-ProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-ProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-ProductPrice->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب <-PostId->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-ProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-ProductNPrice->
آدرس سبد خرید محصولات نقدی ( در کالاهای مشارکتی این آدرس ، به طور خودکار به آدرس خرید پستی تغییر می یابد و همچنین در صورتی که خرید نقدی کالایی غیر فعال باشد این آدرس نمایش داده نمی شود) <-ProductBasketUrl->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-ProductTakhfif->
نمایش صفحه بندی محصولات <-ShopPager->


بلاک <ProductDetail>
این بلاک به منظور نمایش جزئیات یک محصول هنگام نمایش آدرس اینترنتی توضیحات یک محصول به کار برده می شود و در هنگام نمایش ویترین فروشگاه  یا نتایج حاصل از جستجو محتویات این بلاک نمایش داده نمی شود.
این بلاک توسط کد <ProductDetail> شروع و توسط کد </ProductDetail> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک ProductDetail کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-ProductUrl->
نام محصول <-ProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-ProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-ProductPrice->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-ProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-ProductNPrice->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-ProductTakhfif->
نمایش توضیحات کامل محصول <--ProductDes>
لینک ارسا نظر برای محصول <-CommentUrl->

در بلاک ProductDetail همچنین تعدادی بلاک نیز به منظور نمایش سبد خرید ، محصولات مرتبط ، کلیمات کلیدی و همچنین نظرات وجود دارد که در جدول ذیل لیست این بلاکها آورده شده و هر بلاک  نیز بعد از جدول ذیل توضیح داده شده است.

توضیح بلاکهای قابل استفاده شده در بلاک ProductDetail بلاک
به منظور نمایش سبد خرید پستی <Posti>
به منظور نمایش سبد خرید نقدی <Naghdi>
به منظور نمایش محصولات مرتبط <RelatedProducts>
به منظور نمایش نظرات یک محصول <Comment>
به منظور نمایش مطالب مرتبط با محصول <RelatedArticles>


بلاک <Posti>
این بلاک به منظور نمایش سبد خرید پستی هنگام نمایش جزئیات یک محصول  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail استفاده شود. اگر لینک خرید پستی محصول وارد نشده باشد و یا محصول موجود نباشد این بلاک نمایش داده نمی شود.
این بلاک توسط کد <Posti> شروع و توسط کد </Posti> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Posti کد
آدرس اینترنتی سبد خرید پستی کالا <-PostUrl->
آدرس اینترنتی تصویر (آیکون) سبد خرید <-PostIcon->


بلاک <Naghdi>
این بلاک به منظور نمایش سبد خرید نقدی هنگام نمایش جزئیات یک محصول  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail استفاده شود. اگر محصول موجود نباشد این بلاک نمایش داده نمی شود.
این بلاک توسط کد <Naghdi> شروع و توسط کد </Naghdi> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Naghdi کد
آدرس اینترنتی سبد خرید نقدی کالا <-ProductBasketUrl->


بلاک <RelatedProducts>
این بلاک به منظور نمایش محصولات مرتبط هنگام نمایش جزئیات یک محصول  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail استفاده شود.
این بلاک توسط کد <RelatedProducts> شروع و توسط کد </RelatedProducts> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک RelatedProducts کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-RelProductUrl->
نام محصول <-RelProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-RelProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-RelProductPrice->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-RelProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-RelProductNPrice->
آدرس سبد خرید محصولات نقدی ( در کالاهای مشارکتی این آدرس ، به طور خودکار به آدرس خرید پستی تغییر می یابد و همچنین در صورتی که خرید نقدی کالایی غیر فعال باشد این آدرس نمایش داده نمی شود) <-RelProductBasketUrl->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-RelProductTakhfif->

 


بلاک <RelatedArticles>
این بلاک به منظور نمایش مطالب مرتبط هنگام نمایش جزئیات یک محصول  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail یا Article استفاده شود.
این بلاک توسط کد <RelatedArticles> شروع و توسط کد </RelatedArticles> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک RelatedProducts کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر مطلب در شاپلاگ <-RelArticleUrl->
عنوان مطلب <-RelArticleTitle->

 


بلاک <Comment>
این بلاک به منظور نمایش نظرات هر محصول هنگام نمایش جزئیات یک محصول  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail استفاده شود.
این بلاک توسط کد <Comment> شروع و توسط کد </Comment> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Comment کد
نام نویسنده نظر <-CName->
تاریخ ارسال نظر <-CDate->
آدرس اینترنتی وب سایت شخص نظر دهنده <-CWeb->
متن نظر <-CNote->


بلاک <MostVisitedProduct>
این بلاک به منظور نمایش  20 محصولی که دارای بیشترین بازدید بوده اند می باشد.
این بلاک توسط کد <MostVisitedProduct> شروع و توسط کد </MostVisitedProduct> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک MostVisitedProduct کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-ProductUrl->
نام محصول <-ProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-ProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-ProductPrice->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب <-PostId->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-ProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-ProductNPrice->
آدرس سبد خرید محصولات نقدی ( در کالاهای مشارکتی این آدرس ، به طور خودکار به آدرس خرید پستی تغییر می یابد و همچنین در صورتی که خرید نقدی کالایی غیر فعال باشد این آدرس نمایش داده نمی شود) <-ProductBasketUrl->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-ProductTakhfif->


بلاک <NewProduct>
این بلاک به منظور نمایش  20 محصول جدید فروشگاه می باشد.
این بلاک توسط کد <NewProduct> شروع و توسط کد </NewProduct> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک NewProduct کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-ProductUrl->
نام محصول <-ProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-ProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-ProductPrice->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب <-PostId->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-ProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-ProductNPrice->
آدرس سبد خرید محصولات نقدی ( در کالاهای مشارکتی این آدرس ، به طور خودکار به آدرس خرید پستی تغییر می یابد و همچنین در صورتی که خرید نقدی کالایی غیر فعال باشد این آدرس نمایش داده نمی شود) <-ProductBasketUrl->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-ProductTakhfif->


بلاک <Category>
این بلاک به منظور نمایش  شاخه های  محصولات فروشگاه  می باشد.
این بلاک توسط کد <Category> شروع و توسط کد </Category> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Category کد
آدرس اینترنتی شاخه اصلی <-CategoryUrl->
نام شاخه اصلی <-CategoryName->


بلاک <SubCategory>
این بلاک به منظور نمایش  زیر شاخه های  یک شاخه اصلی از محصولات فروشگاه  می باشد و تنها در بلاک <Category> قابل استفاده است.
این بلاک توسط کد <SubCategory> شروع و توسط کد </SubCategory> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک SubCategory کد
آدرس اینترنتی زیر شاخه <-CategoryUrl->
نام زیر شاخه <-CategoryName->


بلاک <Article>
این بلاک به منظور نمایش جزئیات یک مطلب هنگام نمایش آدرس اینترنتی توضیحات یک مطلب به کار برده می شود و در هنگام نمایش ویترین فروشگاه  یا نتایج حاصل از جستجو  و یا نمایش توضیحات محتویات این بلاک نمایش داده نمی شود.
این بلاک توسط کد <Article> شروع و توسط کد </Article> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Article کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر مطلب در شاپلاگ <-ArticleUrl->
عنوان مطلب <-ArticleTitle->
شرح مطلب <-ArticleContent->
تاریخ به روز رسانی مطلب <-ArticleDate->

در بلاک Article همچنین تعدادی بلاک نیز به منظور نمایش دیگر مطالب مرتبط و همچنین نمایش محصول مربوط به این مطلب وجود دارد که در جدول ذیل لیست این بلاکها آورده شده و هر بلاک  نیز بعد از جدول ذیل توضیح داده شده است.

توضیح بلاکهای قابل استفاده شده در بلاک ProductDetail بلاک
به منظور نمایش دیگر مطالب مرتبط با مطلب نمایش داده شده <RelatedArticles>
به منظور نمایش محصول مرتبط با مطلب نمایش داده شده <Product>


بلاک <RelatedArticles>
این بلاک به منظور نمایش مطالب مرتبط هنگام نمایش جزئیات یک مطلب  استفاده می شود و باید حتما در بلاک ProductDetail یا Article استفاده شود.
این بلاک توسط کد <RelatedArticles> شروع و توسط کد </RelatedArticles> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک RelatedProducts کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر مطلب در شاپلاگ <-RelArticleUrl->
عنوان مطلب <-RelArticleTitle->

بلاک <Product>
این بلاک به منظور نمایش محصولات در ویترین فروشگاه بکار برده می شود و همچنین در هنگام نمایش جستجو از این بلاک استفاده می شود.
این بلاک توسط کد <Product> شروع و توسط کد </Product> پایان می یابد.کدهای که تنها در این بلاک قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.
 

توضیح کدهای استفاده شده در بلاک Product کد
آدرس اینترنتی توضیحات هر محصول در شاپلاگ <-ProductUrl->
نام محصول <-ProductName->
توضیحات کوتاه در مورد محصول <-ProductDescription->
قیمت محصول بدون کلمه تومان یا ریال مثلا 5000 <-ProductPrice->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب <-PostId->
آدرس اینترنتی تصویر محصول <-ProductImageUrl->
در صورتی که فروش نقدی برای یک کالا فعال باشد با در نظر گرفتن درصد تخفیف قیمت خرید نقدی کالا نمایش داده می شود و در صورتی که خرید نقدی فعال نباشد به جای قیمت خرید نقدی --- نمایش داده می شود <-ProductNPrice->
آدرس سبد خرید محصولات نقدی ( در کالاهای مشارکتی این آدرس ، به طور خودکار به آدرس خرید پستی تغییر می یابد و همچنین در صورتی که خرید نقدی کالایی غیر فعال باشد این آدرس نمایش داده نمی شود) <-ProductBasketUrl->
میزان تخفیف در خرید نقدی  محصول مثلا 10 <-ProductTakhfif->

 


[بازگشت]