ورود به بخش مدیریت  شاپلاگ (فروشگاه)

نام کاربری:

کلمه عبور:

کلمه عبور را فراموش کرده ام (ارسال مجدد کلمه عبور به ایمیل)

» کلمه عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است بنابراین هنگام ورود کلمه عبور نسبت به روشن یا خاموش بودن کلید CAPS LOCK  اطمینان حاصل کنید.
» نام کاربری به نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
» در صورت فراموشی کلمه عبور در بخش "کلمه عبور را فراموش کرده ام" نام کاربری خود را تایپ کنید ، کلمه عبور به ایمیل خصوصی شما ارسال خواهد شد.
» در صورتی که با وجود ورود صحیح نام کاربری و کلمه عبور در ورود به بخش مدیریت شاپلاگ مشکل دارید راهنمای "راهنمای حل مشکل در ورود به بخش مدیریت شاپلاگ" را مطالعه کنید

 
Copyright © 2010 Shoploger. All rights reserved
Designed by: atabaki